Groene Hartverzakking

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGisteren heb ik mij laten bijpraten over landschap in het Groene Hart, bij de College Tour ‘In Het Veen’. Het Groene Hart is een prachtig open landschap met veel kwaliteiten: veehouderij, recreatie, cultuurhistorie. 720.000 mensen wonen er in en omheen. Er wordt dus intensief gebruik van gemaakt.

Een keerzijde daarvan is dat het veen, de overheersende grondsoort, door ontwatering daalt. Veengrond bestaat uit dode plantenresten die in een moerasomgeving onder water opgehoopt zijn. Als je veen ontwatert, is het een vruchtbare basis voor grasland en een droge plek om te wonen. Maar als er lucht bij de plantenresten komt, worden ze afgebroken. Daardoor hou je minder veen over: (meer…)

Lees meer

Een Betere Bodem

In 2015, het Jaar van de Bodem, wordt een vat aan wereldproblemen over ons uitgestort: We hebben de bodem hard nodig, maar ieder dag verdwijnt er vruchtbare grond door uitputting, erosie, verzilting, afdekking en vervuiling. Dat is redelijk deprimerend, vooral omdat je aan veel wereldproblemen op het eerste gezicht helemaal niets kunt doen. Maar dat is gelukkig niet waar.

(meer…)

Lees meer