CV

 

Opleiding

Wageningen Universiteit

2006 PhD Landbouwwetenschappen
Proefschrift: Understanding the reduction of nitrogen leaching bij catch crops
(op verzoek verkrijgbaar)

1992 Doctoraal Bodemkunde (cum laude)

 

2008-2009 Cursussen grondwater-hydrologie en GIS: Universiteit Utrecht, TU Delft, Vrije Universiteit

2012 Cursus Compostmeester, Comité Jean Pain, Londerzeel, België

 

Werk

Vanaf 2009: Bodemdienst Van Dam

????????????????????????????????????

 

1997 – 2008 Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Wageningen UR)
(Senior) Onderzoeker Bodem, water en bemesting

 

1992 – 1997 Wageningen Universiteit, vakgroep Theoretische Productie-Ecologie
Onderzoeker Plattelandsvernieuwing (1997)
Assistent in Opleiding (t/m 1996)