Leidse Hooidagen: over het water lopen, en onvoorstelbaar veel klei

De Leidse Hooidagen: een happening voor stadse gezinnen, in natuur-weiland-gebied Het Vogelhoff. Je kon er bijenhotels maken, pizzaatjes bereiden en opeten, koeien aaien, kanovaren, op slootsafari gaan en veel meer. En bij mij: schilderen met grond-en-planten, en in de kuil kijken…

De schilderijtjes werden mooi! Bezoekers plakten zand, veen en twee kleuren klei, koffiedik, en gedroogde planten uit de buurt op stevig hergebruikt karton. Ze werden begeleid door enthousiaste vrijwilligers.

Bij de kuil vertelde ik over de geologie van het gebied: ijstijd-zand, strandwallen, zeeklei-afzetting en veenvorming. De klei kon je zien in de kuil, veen en zand had ik er bij in bakken. Voor volwassenen en zes-plussers was het een goed verhaal, voor de kleineren wel moeilijk. Ze konden wel de verschillende soorten grond zien en voelen.

Maar hun grootste verwondering was het water onder in de kuil. Na de uitleg van papa of mama concludeerden ze dat we dus eigenlijk over het water lopen. En over onvoorstelbaar veel klei, die ze alleen kennen in afgepaste blokjes voor het boetseren op school.

Workshops Kijk in de Kuil en Schilderen met grond en planten kan ik ook bij uw evenement verzorgen.