Links

WP_20140228_071 2Partners

Stichting IDeeWinkel

Boerderij ’t Geertje

Beeldend Buitenkunstenaar Ludy Feyen

Schrijver/Kunstenaar Eline Gumbert

Mythografe Carla Feijen

Edugram – Evert van Malkenhorst -webdesign

Jelle Beijer online communicatie

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector bloembollen

Velt – Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren

De Groenling natuurlijke en gezonde voeding

Leuke en nuttige info

Geologie

www.geologievannederland.nl

Nederland van boven: de ondergrond (film VPRO, half uur)

Bodem algemeen:

Inleidende cursus bodem Wageningen UR

Bodemkaarten Nederland (grondsoorten)

Ontdek je bodem!

Soil Atlas 2015 – facts and figures about earth, land and fields

Soil Biodiversity Atlas of Europe – Met veel mooie plaatjes!

Bodem in landbouw en tuin:

De Bodemacademie – Kenniscentrum voor duurzaam bodembeheer

Velt: ecologisch tuinieren – Gebruik de zoekfunctie voor info over bodem, composteren,…

Bodem en bemesting in de bloembollenteelt

Milieu:

Kaarten gegevens bodem verontreiniging Nederland

Compendium voor de leefomgeving: bodem en grondwater