Bodem in de tuin

Een levende tuin is overal goed voor: gezonde ontspanning in het groen, lichaamsbeweging bij de tuinverzorging, waterberging tijdens stortbuien, koeling bijĀ hittegolven, ruimte voor de natuur, productie van verse kruiden, groenten, fruit en bloemen.

De bodem is daar een bepalende factor in. Een gezonde bodem vervult alle functies beter. Verontreiniging, wateroverlast, verdichting en voedingsproblemen kunnen tuinplezier en oogst behoorlijk vergallen. Ik kan u leren problemen op te lossen of hier op in te spelen. Dat bespaart een hoop ergernis.

Mijn aanbod

WP_20150519_019 klein
Evolutietuin, Polderkringloop. Ontwerp Wim van Rijn
  • Leren composteren in een workshop of adviesĀ ter plekke
  • Diagnose en oplossingsstrategie van bodemproblemen.
  • Advies voor (mogelijk) verontreinigde grond – in duidelijke taal
  • Gebruik van braakliggende grond: advies en begeleiding
  • Bodemeducatie en -beleving

Projecten

Advies bodemverontreiniging voor een buurttuin in Leiden

Biodiversiteitstuin Vrij Groen

Workshop ‘Maak je eigen supercompost!’